อนุทิน 154840 - ณัฐพร ภาระเวช

การศึกษา

 เมื่อพูดถึงการศึกษานั้น การศึกษา คือ   การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง

พอขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็เริ่มการแข่งขันกิจกรรมมากมายและต้องเตรียมตัวเข้าสอบต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1  จึงไม่ได้ผ่อนคลายนัก ในหนึ่งวันนอนหลับไม่ถึง6ชั่วโมงด้วยซ้ำ พอมาถึงการสอบปลายภาคจึงจำเป็นต้องอ่านหนังสือและเตรียมตัวเข้าสอบอย่างหนัก เพื่อที่จะได้เกรดคะแนนที่ถึงสำหรับการเข้าสอบ ปรากฏว่าผลสอบออกมาฉันได้เกรด 3.89 และสอบได้ที่ 1ในชั้น พอถึงวันสอบข้อสอบจะออกข้อสอบของชั้นป.4-6แต่ส่วนมากจะเป็นข้อสอบของป.4-5 ถ้าไม่ได้อ่านย้อนหลังกลับมาก็ทำข้อสอบไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องตั้งใจศึกษาและอ่านบทเรียนให้สม่ำเสมอ หลังจากที่สอบเสร็จแล้วฉันก็สอบเข้าได้ในโปรแกรมพิเศษ AP หรือ Advanced Placement ฉันรู้สึกดีใจมากที่การศึกษาที่ผ่านมาและการอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอส่งผลอย่างมาก

การศึกษานั้นช่วยสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ  ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ดังนั้นเราจึงควรขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง  และการศึกษานั้นยังเป็นความจำเป็นอย่างมากของมนุษย์

เขียน 23 Sep 2017 @ 12:51 ()

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษาความเห็น (0)