อนุทิน 154832 - กชพรรณ เครือวัง

                     กฎระเบียบวินัย
เมื่อพูดถึงกฎระเบียบ หรือกฎต่างๆ ทุกคนมักจะเบื่อมันไม่อยากปฏิบัติหรือทำตามมัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องบังคับฝืนใจในสิ่งที่ตนไม่อยากทำ แถมที่ไม่ปฏิบัติก็เนื่องจากตนทำไม่ได้ ไม่มีความนึกคิด นึกที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้
ถ้าผู้นคนสามารถปฏิบัติตามกฎได้มันก็เหมือนกับการไม่ได้บังคับให้ทำตามกฎระเบียบ  ไม่ได้มีการฝืนใครให้ปฏิบัติ สิ่งที่ต้องการคือ ที่มีการสร้างกฎไว้เพื่อให้ผู้คน เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ถ้าพูดถึงตามความเป็นจริง ตอนที่สร้างกฏใหม่ๆ ถ้ามีผู้คนปฏิบัติ หรือทำตามกฎ มันทำให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัย เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ แต่ผู้คนในสมัยนี้มักจะไม่ชอบถูกบังคับ เนื่องจากคนในสมัยนี้ ชอบการเป็นอิสระ ไม่ชอบการบังคับ แต่ถึงยังไงบ้านเมืองมีกฎหมายมา เพื่อให้ประชาชนในประเทศ มีระเบียบ มีวินัย เราจึงควรปฏิบัติตาม แต่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎที่ถูกต้องเท่านั้น
การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย เป็นบรรทัดฐาน เป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ปฏิบัติ ก็เหมือนกับว่า บ้านเมืองไม่มีกฎ ไม่มีระเบียบให้ปฏิบัติ ประชาชนในประเทศ ก็ย่อมเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ ถึงจะมีสมองมากเพียงใด แต่ถ้าไม่มีวินัย ไม่เป็นคนมีระเบียบ ทำให้สังคมย่ำแย่ ประเทศจะไม่มีการพัฒนา แต่ถ้าเราปฏิบัติ ก็ควรที่จะเลือกปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ถูก ไม่หลงผิดไปปฏิบัติสิ่งที่ผิด

เขียน 22 Sep 2017 @ 21:26 () แก้ไข 22 Sep 2017 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)