อนุทิน 154830 - พิชญ์สินี อาษาศรี

ประสบการณ์ เข้าค่ายลูกเสือครั้งแรก

 

   ทุกคนมีประสบการณ์หลายๆอย่างมากมายและฉันก็มีประสบการณ์หนึ่งเป็นประสบการณ์การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีครั้งแรก ในการเข้าค่ายพักแรมทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและทำให้อยากไปมาก เมื่อฉันได้ไปเข้าค่าย ฉันได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กระโดดหอ ปีนกำแพง เดินตามเชือก กระโดดข้ามน้ำ ทำอาหาร ร้องเพลง และแสดงละคร ครูทหารให้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆในหมู่ของตัวเอง เพื่อจะได้ประสบผลสำเร็จและผ่านกิจกรรม ฉันได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆในหมู่ของฉัน เมื่อเพื่อนล้มเพื่อนก็ช่วยกันขึ้นมา เมื่อกระโดดข้ามน้ำเพื่อนก็ช่วยผลักให้ไปถึงฝั่งโดยไม่ตกน้ำ เมื่อเดินตามเชือกเพื่อนก็ช่วยๆกันพยุง ประคองกันไม่ให้กันตก ตอนร้องเพลงเพื่อนๆก็ร้องกันได้พร้อมเพรียง เมื่อแสดงละครก็แสดงละครไปได้ราบรื่น พร้อมเพรียงและสุดท้ายเพื่อนๆในหมู่ของฉันและตัวฉันเองก็ได้ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนี้ 

   ในการเข้าค่ายพักแรมครั้งนี้ทำให้ฉันได้รู้ว่านี่คือ การฝึกความอดทน การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ หากไม่มีความสามัคคีเราก็ไม่สามารถทำกิจกรรมนั้นให้สำเร็จได้ เราต้องมีความสามัคคีและช่วยๆกันถึงจะประสบความสำเร็จ ในที่สุดฉันก็ได้ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนี้พร้อมกับเพื่อนๆเพราะพวกเรามีความสามัคคีกันนั่นเอง

เขียน 22 Sep 2017 @ 20:59 ()


ความเห็น (0)