อนุทิน #15483

การวางแผนการใช้เวลาอย่างเป็นระบบ เป็นการจัดสรรเวลาให้กับตนเองในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เราควรใช้เวลาอย่างมีค่าและเกิดประโยชน์ และให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลา

เขียน:

ความเห็น (0)