อนุทิน 15483 - นันทา

  ติดต่อ

การวางแผนการใช้เวลาอย่างเป็นระบบ เป็นการจัดสรรเวลาให้กับตนเองในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เราควรใช้เวลาอย่างมีค่าและเกิดประโยชน์ และให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลา

  เขียน:  

ความเห็น (0)