อนุทิน 15483 - นันทา

นันทา

การวางแผนการใช้เวลาอย่างเป็นระบบ เป็นการจัดสรรเวลาให้กับตนเองในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เราควรใช้เวลาอย่างมีค่าและเกิดประโยชน์ และให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลา

เขียน 16 Jul 2008 @ 21:40 ()


ความเห็น (0)