อนุทิน 154805 - พ.แจ่มจำรัส

อีกกี่ปีเกษียณ หลายคนถามและตอบไป

ในใจตอบตัวเองว่า

จะกี่ปีไม่สำคัญ เท่ากับตอนนี้

รักษาสุขภาพ และเรื่องความพร้อมอื่นๆ

เพื่อจะเกษียณอย่างมีความสุข

เขียน 21 Sep 2017 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)