อนุทิน 154798 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่องง่ายๆที่สำคัญต่อชีวิตและสุขภาพ ที่ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคหัวใจและสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง สหรัฐอเมริกา (AHA/ASA) แนะนำเอาไว้ เป็นสิ่งที่ดีทั้งต่อสุขภาพโดยทั่วไปรวมทั้งสุขภาพสมองด้วย เขาเรียกว่า เรื่องสามัญ 7 อย่างของชีวิต (Life's Simple 7) มีนิสัยที่ควรทำ 4 ข้อคือ ไม่สูบบุหรี่ ออกกำลังกายให้ถึงกำหนด กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีดรรชนีมวลกายต่ำกว่า 25 กก.ต่อตารางเมตร และปัจจัยที่ดีทางสุขภาพ 3 ข้อคือ ความดันโลหิตอยู่ที่ <120/<80 มม.ปรอทโดยไม่ต้องกินยา คอเลสเตอรอลรวมไม่เกิน 200 มก./ดล.และระดับน้ำตาลในเลือดไม่เกิน 100 มก./ดล อ่านได้จาก Defining Optimal Brain Health in Adults: A Presidential Advisory From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. Published online September 7, 2017.ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้ค่ะ ๆ ทำได้ค่ะ