อนุทิน 154787 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อารมณ์ดี  มีความสุข  ทีมเข้มแข็ง  เครือข่ายอบอุ่น

ปิดงานใหญ่สุดท้ายของปี ๒๕๖๐ อย่างมีความสุข  คงเขียนบันทึกได้อีกหลายตอน  อิ อิ

นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  

ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี ปีที่สอง

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสระใครความเห็น (0)