อนุทิน 154752 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๕๘๒ |

"ทดลองสอน"

ให้นักศึกษา "ทดลองสอน" ในห้องเรียบร้อยแล้ว
ใช้เวลาไป ๓ สัปดาห์ ได้มา ๒๙ คน หลงอยู่อีก ๑ คน
เอาไว้อีก ๒ สัปดาห์ถัดไป

ข้อสอบใส่ซอง เสร็จไปอีก ๑ หมู่เรียน
รอใบรายชื่อจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น

เขียน 17 Sep 2017 @ 16:31 ()

คำสำคัญ (Tags) #ทดลองสอนความเห็น (0)