อนุทิน 154720 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เปิดหน้างานใหม่

ถึงบ้านปลอดภัย   สบายดี  สบายใจ ... ไปนำเสนองานเกือบสองปี  ที่ร่วมพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน (เกษตรกร)  ๑๒ อำเภอ  ทั่วประเทศ ... ได้พบเพื่อนพี่น้องใหม่   แน่นแฟ้นเพื่อนเก่า

แลกเปลี่ยน  สิ่งที่เหมือน - เติมสิ่งขาด  ต่อ jigsaw พัฒนากลไก Model  การพึ่งตนเองด้านสุขภาพช่องปาก (self care)  ของภาคประชาชน  เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพช่องปากของรัฐ (access to care)ความเห็น (0)