อนุทิน 154716 - อาจารย์ต้น

ทำไมมนุษยศาสตร์จึงจำเป็นเหนือสิ่งอื่นใด? ตอนที่ 2

ทำไมมนุษยศาสตร์จึงมีความน่าสนใจ? ลองมาดูเหตุผลที่ให้ไว้หน่อยก็แล้วกัน

1. ไม่ใช่ทุกสิ่งสามารถลดทอนเป็นตัวเลขได้ (data point)

ตัวเลขนั้นมีความสำคัญ แต่ก็ใช่ว่าจะจำเป็น และต้องใช้มันเสียเมื่อรไรหละ ในบทความของ Leon Wieseltier กล่าวว่า “เราจำเป็นต้องรู้ถึงข้อจำกัดของตัวเลข จุดประสงค์ของวิชามนุษยศาสตร์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิอรรถประโยชน์ (utilitarian) มนุษยศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงาน แต่จุดประสงค์ของมนุษยศาสตร์ก็คือทำให้ปัจเจกบุคคล หรือพลเมืองเป็นผู้มีวัฒนธรรมหรือเป็นมนุษย์มากขึ้น”

เขายังกล่าวอ้างด้วยว่า วัฒนธรรมในปัจจุบันของเราให้ค่ากับความเร็ว, คำตอบหลายคำตอบที่เกิดจากการคิด และการตั้งคำถามที่สลับซับซ้อน

ลองดูวิชาประวัติศาสตร์สิ ในขณะที่คุณกำลังเสนอวันที่ที่เป็นตัวเลข แต่พวกเราไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพราะเรื่องตัวเลข แต่ศึกษามันเพราะต้องการดูบริบทของทางเลือกในอดีต และผลของทางเลือกเหล่านั้นในอนาคตต่างหาก

แปลและเรียบเรียงจาก

Alyssa Walker. Why the humanities are so important than ever. 

 ……………………….

เขียน 13 Sep 2017 @ 18:24 ()


ความเห็น (0)