อนุทิน 154709 - ต้นโมกข์

ทำไมมนุษยศาสตร์จึงจำเป็นเหนือสิ่งอื่นใด? ตอนที่ 1

จากปรัชญา, ประวัติศาสตร์, และวรรณกรรมไปจนถึงดนตรี, ศิลปะ, สังคมวิทยา, จิตวิทยา, และมานุษยวิทยา การศึกษาทางมนุษยศาสตร์ (humanites) ก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ตนเองเป็นมนุษย์

มนุษยศาสตร์โดยมากแล้วจะขัดแย้งวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ล้วนแล้วแต่ต้องการทำความเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งนั้น

หากมนุษยศาสตร์ยังคงมีความจำเป็น เหตุใดจึงต้องลดทอนการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ด้วย? สาเหตุก็เพราะว่าการที่เราซาบซึ้งหรือวิจารณ์ประสบการณ์ของมนุษย์นั้นไม่สามารถจะวางหรือบ่งชี้คุณค่าได้ (พูดง่ายๆก็คือประสบการณ์ของมนุษย์มีคุณค่า แต่คุณค่านี้ยากที่จะบ่งชี้ได้ ผู้แปล) พูดในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ การกำหนดภาระงานนั้นไม่สามารถบ่งชี้ด้วยระดับของความเป็นมนุษย์ได้ (humanities degree) แต่มนุษยศาสตร์ยากที่จะบ่งชี้เป็นตัวเลขได้ ดังนั้นมันจึงมีความสำคัญเหนือสิ่งทั้งหลาย

แปลและเรียบเรียงจาก

Alyssa Walker. Why the humanities are so important than ever. 

 ……………………….

เขียน 12 Sep 2017 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)