อนุทิน 154704 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

- ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีสมโภชน์พระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ

- ตื่นแต่เช้า ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ไปรับ- ส่ง พระคุณเจ้าที่วัดสุทัศน์เทพวราราม จำนวน ๔ รูป

- นอกจากนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพระคุณเจ้าทั้งหมดอีกด้วย

-  ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไปร่วมงานเกษียณอายุราชการของผอ.ทุกท่านที่เกษียณปีนี้ ณ สามพรานริเวอร์ไซ สามพราน จังหวัดนครปฐม

- ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอดะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

- คติประจำวัน...ความสุขความทุกข์ มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีในอดีตและอนาคต...หลวงปู้เหรียญ วรลาโภ

เขียน 12 Sep 2017 @ 11:00 ()

คำสำคัญ (Tags) #บันทึกประจำวันความเห็น (0)