อนุทิน 154666 - ต้นโมกข์

พวกนักพัฒนาเอกชนไทย (NGOs) เป็นเครื่องมือให้ทหารจริงๆเหรอ? ตอนที่ 5

ปัญหาทางสังคมแบบเร่งด่วน

รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทำให้ทหารได้ถ่ายทอดกรอบความคิดทางกฎหมายแห่งชาติ (the nation’s’ legal framework) ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก  ผลก็มีตั้งแต่เราไม่สามารถจะออกกฎหมายปฏิรูป, การแก้ไขปัญหาคณะรัฐมนตรี, และการต่อรองสำหรับภาคประชาชนได้อีกต่อไป  รัฐบาลทหาร ที่เราไม่ได้เลือก จะไม่มีวันผ่านกฎหมายที่จำเป็นได้

ตลอดระยะเวลา 10 ปีนี้ สิทธิที่ดิน (land rights) เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สิ่งนี้เป็นจริงทั้งในไทยและลาวด้วย สิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่ก็คือการขายที่ดินทั้งหมดต่อสหกรณ์หรือบริษัท (corporations) ที่มีสัญญายืมยาวนาน (long-term constracts) ในขณะที่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะใช้ที่ดินของตนไปทำอะไร  ฉันกำลังพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (the Special Economic Zone) ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งประเทศ ซึ่งสุดท้ายจะกินแนวเขตพื้นที่ไปจนหมด สิทธิที่ดินจะคล้ายๆกับตัวหลอมละลาย (fuse) ที่จะก่อให้เกิดการประท้วงในอนาคต

  แปลและเรียบเรียงจาก

Pinkaew Laungaramsri. Are Thai NGOs tools of the junta? 

  ........................

เขียน 10 Sep 2017 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)