อนุทิน 154662 - นาย อรรถชัย มีสุข

รู้ หมายถึง ก. แจ้ง เข้าใจ ทราบ. การสอนให้ เข้าใจ หมายถึง ก. รู้เรื่อง รู้ความหมาย. (รู้เรื่องการประกอบอาหาร แกงส้ม อันนี้รู้ จำได้ต้องทำอย่างไรอธิบายได้)  การนำไปใช้ ก็ปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำซ้ำ ก็จะเกิดความมั่นใจ แสดงออกต่อผู้อื่นซ้ำก็เกิดความกล้า ปรับประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นภูมิปัญญา #

เขียน 10 Sep 2017 @ 08:24 ()

คำสำคัญ (Tags) #รู้ความเห็น (0)