อนุทิน 154653 - นาย อรรถชัย มีสุขความเห็น (1)

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ