อนุทิน 154625 - ต้นโมกข์

พวกนักพัฒนาเอกชนไทย (NGOs) เป็นเครื่องมือให้ทหารจริงๆเหรอ? ตอนที่ 4

นักพัฒนาเอกชน (NGOs) กำลังหันไปทางขวามากขึ้น

โดยไม่มีการเลือกตั้ง นักพัฒนาเอกชน (NGOs) มีแนวโน้มที่จะทำงานโดยปราศจากประชาธิปไตย  พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับใครก็ได้ ที่ตอนนั้นยังมีอำนาจอยู่  เพื่อที่จะให้งานของพวกเขาดำรงอยู่ต่อไป รวมทั้งองค์กรของพวกเขาด้วย จุดมุ่งหมายในอดีตที่จะลดทอนอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจของประชาชน ซึ่งเคยเป็นจุดหมายหลักของนักพัฒนาเอกชน ได้พัฒนากลายมาเป็นการเอาตนเองให้รอด และอำนาจมากขึ้น  สิ่งนี้คือสภาวะของภาคพลเมืองในไทยปัจจุบัน

เมื่อฉันพูดว่านักพัฒนาเอกชนกำลังหันไปทางขวา สิ่งนี้เป็นไปแบบสัมพัทธ์ (relative) นักพัฒนาเอกชนจะประเมินว่าระบอบการปกครองใดจะให้ผลประโยชน์กับพวกเขามากที่สุด  หากระบอบประชาธิปไตยให้รางวัลแก่นักการเมืองมากกว่านักพัฒนาเอกชน นักการเมืองจะกลายมาเป็นศัตรู ในขณะที่คณะทหารจะกลายมาเป็นแหล่งพึ่งพิงอันใหม่  อย่างไรก็ตาม ความภักดีต่อคณะทหารจะเปลี่ยนแปลง หากทหารเริ่มไม่ให้ผลประโยชน์ที่พวกเขาต้องการ

แต่หากนักพัฒนาเอกชนไม่มีหลักการว่าการเมืองในประเทศควรเป็นเช่นไร ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมีพวกนี้ การหลอมละลายของหลักการที่นักพัฒนาเอกชนตลอด 10 ปีมานี้ ทำให้การเมืองไทยห่างออกจากขบวนการประชาสังคมมากขึ้น (civil society movement)

แปลและเรียบเรียงจาก

Pinkaew Laungaramsri. Are Thai NGOs tools of the junta? 

เขียน 04 Sep 2017 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)