อนุทิน 154613 - Panchaya Chitchak

             จากการอบรมเรารู้อะไร รู้ว่า PLC เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหานักเรียนโดยการร่วมมือของคณะครูที่มีเป้าหมายเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการ สามาชิกในวงPLC และผู้บันทึกโดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย อภิปราย สะท้อนผลแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อกำหนดว่า จะดำเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้  

         - ความภาคภูมิใจที่ครูแต่ละคนมีต่อการจัดการเรียนการสอน

         - ปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         - หาแนวทาง วิธีการ นวัตกรรมที่จะนำมาแก้ไขปัญหา ครูผู้มีหน้าที่บันทึกบันทึกการสนทนาทั้งหมดลงใน logbook

          - วางแผนการแก้ไขปัญหา โดยการทำแผน สร้างนวัตกรรม โดยให้ครูคนอื่นช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ และปรับปรุงแก้ไข

        - ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยมีครูอีกคนสังเกตการณ์แก้ไขปัญหาของเรา โดยการบันทึกข้อดี ข้อควรแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อนำไปสนทนาในวง PLC ครั้งต่อไป (AAR) 

          สรุป PLC มุ่งเน้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนโดยการร่วมมือของครูในโรงเรียน

เขียน 03 Sep 2017 @ 22:35 () แก้ไข 03 Sep 2017 @ 22:49, ()

คำสำคัญ (Tags) #จากการอบรมเรารู้อะไร รู้ว่า PLCความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยม ใหกำลังใจนะคะ

เขียนเมื่อ 

เหมาะสมกับ ผู้นำครู ใน ศต 21 แล้วค่ะ