อนุทิน 154612 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ให้น้ำใจให้น้ำคำจำจ่อจิต

 ชุบชีวิตชนชาวเขาเฝ้าห่วงหา

 มอบสิ่งของให้เป็นทานท่านให้มา

 น้อมวันทาแด่นักบุญขุนเขาเอย.

กรณีพระจูเลี่ยน อาภาธโร ในชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร : นักบุญแห่งขุนเขา ( ดูใน Youtube ) 

ช่วงเตรียมเรื่องนี้เอาไว้ประกอบการสอนวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาความเห็น (0)