อนุทิน 154602 - ต้นโมกข์

พวกนักพัฒนาเอกชนไทย (NGOs) เป็นเครื่องมือให้ทหารจริงๆเหรอ? ตอนที่ 2

นักพัฒนาเอกชน (NGOs) คือการขยายตัวของระบบราชการรัฐใช่ไหม?

เป็นเวลายาวนานมาแล้ว ที่ฉันสังเกตเห็นถึงแนวโน้มในการที่นักพัฒนาเอกชน (NGOs) กำลังเข้าสู่ในเงื้อมมือของระบบราชการรัฐ (the state bureaucracy) ยิ่งไปกว่านั้น พวกนักพัฒนาเอกชนเลือกที่จะทำงานร่วมกับรัฐ จนอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเลยทีเดียว และพร้อมๆกันนั้นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ (activist functions) ก็ไม่มีการทำการอันใด อย่างน้อยในระยะเวลา 10 ปีมานี้ ประสิทธิผลของนักพัฒนาเอกชน (NGOs)  ในการเพิ่มอำนาจให้กับประชาชน แต่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง และในการทำให้อิทธิพลของรัฐและองค์การพัฒนาเอกชนเอง ก็ยังไม่แจ่มชัดนัก (unclear) ภาคประชนไทยเป็นตัวแทนเสียงต่างๆของประชาชนได้จริงหรือไม่?

การต้องขึ้นกับรัฐบาลในเรื่องค่าใช้จ่าย (funding) มีผลต่อความสนใจของนักพัฒนาเอกชน (NGOs) นักพัฒนาเอกชนถูกผลักไปในเรื่องความโปร่งใสทางการเงิน และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองด้านการเงินได้ ดังนั้นพวกนี้จึงไม่สามารถเลือกที่จะดำเนินการงานของตน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้  นอกจากนี้เมื่อทำงานกับรัฐบ่อยๆ พวกนักพัฒนาเอกชน (NGOs) จะต้องหุบปาก เมื่อมีการวิจารณ์เกี่ยวกับงานที่ตนทำ  การประนีประนอม (compromise) ทำให้เป้าประสงค์ (goal) ของนักพัฒนาเอกชนเปลี่ยนแปลงไป ที่ทำได้ก็จะเป็นการได้รับเงินเพิ่มเท่านั้น  พวกเราไม่น่าแปลกใจอันใดที่หากจะเห็นนักพัฒนาเอกชนดำเนินการไปตามแหล่งเงิน ถึงแม้ว่าแหล่งเงินจะเป็นทหารก็ตาม

 แปลและเรียบเรียงจาก

Pinkaew Laungaramsri. Are Thai NGOs tools of the junta?


  ........................

เขียน 02 Sep 2017 @ 18:33 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผลประโยชน์ทำให้การพัฒนายาก