อนุทิน 154599 - tuknarak

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้สามสัปดาห์ติดผู้เขียนอบรมต่อเนื่อง สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์แบบ Active Learning ได้เรียนรู้เจาะลึกเรื่องราวกษัตริย์ในแต่ละยุคสมัย ด้วยความสำนึกและรู้คุณต่อบรรพบุรุษในประวัติศาสตร์ชาติไทยความเห็น (0)