อนุทิน 154578 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์

หลายวันผ่านมาแล้วตั้งแต่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ที่วัดไชยาประดิษฐ์  ต.สระใคร  อ.สระใคร  จ.หนองคาย

โดย .... สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  เจ้าคณะอำเภอสระใคร  อำเภอสระใคร  สสจ.หนองคาย  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสระใคร  ร่วมกันหลายหน่วยงาน  พ่อออกแม่ออก  คณะโรงทาน  เจ้าภาพชาวบ้านไชยา

จะพัฒนามิติจิตวิญญาณไปได้ด้วยดี  สุขภาพกายเป็นพื้นฐานอย่างดีด้วยเช่นกัน  หวังว่าความรู้ทางโลกบางอย่างที่ถวายไป  จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติบางประการให้ยกใจก้าวพ้นบางสิ่งที่ติดยึดและมีโทษต่อร่างกาย ... บุหรี่  อาหารที่เกินความต้องการ "พอดี" ของร่างกายความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

งดถวายบุหรี่จะดีมากเลยครับ

สนับสนุนๆ

เอามาฝากครับ

https://www.gotoknow.org/posts...

เขียนเมื่อ 

โยมเองด้วยละค่ะ ต้องสนใจการส้รางเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง ทั้งเพื่อตัวเองและความเข้าใจในการถวายพระ