อนุทิน 154577 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยังไกลห่าง...ยังห่างไกล

...สองปีก่อน น้องให้เสื้อ สกรีนส์ "แพทย์วิถีธรรม" มาหนึ่งตัว

สวมใส่เมื่อใดก็มักถูกเข้าใจว่า สังกัดอยู่หน่วยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

คงต้องบริจาคต่อให้จิตอาสา หรือผู้ชำนาญการแพทย์วิถีธรรมแล้ว

เพราะ ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี ว่าด้วยสมดุลแปดอ. หรือยา ๙ เม็ดของแพทย์วิถีธรรมนั้น

ข้าพเจ้ายังห่างไกลสถานะนั้นมากมาย...ประสบการณ์ตรงคือ..เพียงร่วมเข้าค่ายเมื่อสองปีก่อนครั้งเดียว

และร่วมทานอาหารสุขภาพ ที่มีผู้บริการเป็นครั้งคราวเท่านั้น (ยังเรียนรู้ไม่ถึง ๕ %)

ส่วนองค์ความรู้ทางธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก็ยังไกลห่างและห่างไกลหมู่ฝูงมากมาย

ระบบจิต ประสาท สมอง การโยงใยข้อมูล อันเป็นเหตุผล ความเป็นจริง

กับจินตนาการส่วนตัว ก็ยิ่ง...ยังเป็นปัญหาสำหรับการสื่อสารอยู่...

อาจถึงเวลา...ต้องลาทุกพื้นที่การสื่อสาร เพื่อดูแลพัฒนาตนในกรอบขอบเขตอันเหมาะสม...แล้วกระมังนะ?

...ในวันที่รู้สึกหนาว

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เขียน 30 Aug 2017 @ 19:24 ()

คำสำคัญ (Tags) #ประมาณตนความเห็น (0)