อนุทิน 154575 - ต้นโมกข์

วิกฤตธรรมกาย: ยอดของภูเขาน้ำแข็งของพุทธแบบไทย ตอนที่ 4

Phramaha Boonchuay ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของมหาเถรสมาคม เขายังสังเกตเห็นว่ามหาเถรสมาคมได้ทุบทำลายแก่นของพุทธโดยสิ้นเชิง เนื่องจากมหาเถรสมาคมตั้งตำแหน่งพระ (the monastic titles)ตามความอาวุโส และความรู้เรื่องธรรมะ ดังนั้นพระส่วนใหญ่จึงเรียนแต่ธรรมะ และไม่ค่อยจะปฏิบัติสมาธิ ซึ่งการปฏิบัติสมาธิเป็นแก่นของพุทธศาสนา

พุทธศาสนาที่เป็นกลไกของรัฐ (Buddhism as a State Mechanism)

Pinyapan Potjanalawan ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาราชภัฎลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา กล่าวว่าจริงๆแล้ว ในทางศาสนานั้นแยกกันชัดเจนระหว่างรัฐกับตัวศาสนา แต่พุทธก็ยังคงเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐ ในพระเจ้าอโศกราช พุทธเป็นข้ออ้างในการเผยแพร่พระราชอำนาจเหนืออินเดีย พระเจ้าอโศกยังได้ใช้พุทธในการกดบังคับคนที่นอกรีตไปจากความเป็นพุทธแท้ๆอีกด้วย เธอยังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์แบบเดียวกันได้เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วในตอนนี้

แปลและเรียบเรียงจาก

ไม่ชื่อผู้แต่ง. Dhammakaya crisis: The tip of the iceberg in Thai Buddhism. ..........................

เขียน 30 Aug 2017 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)