อนุทิน 154541 - ต้นโมกข์

กรณีวัดธรรมกาที่น่าฉงน ตอนจบ

ประเด็นที่จะตามมาหลังจากการอภิปรายจะต้องกล่าวถึง หากต้องการที่จะลบบรรยากาศแบบนี้ไป (establishment’s disire)

ประเด็นแรก วัดธรรมกายเป็นมหานิกาย พรมแดนทางพุทธแบบไทยจะไม่ชอบแรงจูงใจที่ไม่ภักดีเหล่านี้ นอกจากนี้ยังแตกต่างจากวัดที่จงรักภักดีแบบธรรมยุติด้วย  ดังเราจะเห็นได้จากการไม่ต้องการให้สมเด็จฯช่วงเป็นสังฆราช วัดธรรมกายคือจุดมุ่งหมายอันใหม่สำหรับการยึดทรัพย์สิน

ประเด็นที่สอง วัดและชนชั้นนำต่างอุปถัมภ์พระป่า ซึ่งแตกต่างจากวัดทั่วไป

ประเด็นที่สาม วัดธรรมกายเป็นวัดที่ร่ำรวย มีคนบริจาคที่มีฐานะทองเพื่อสร้างเจดีย์ และพระประจำตัว

ประเด็นที่สี่ วัดนี้มีสาขาไปทั่วโลก ซึ่งดึงดูดพวกอนุรักษนิยมเป็นอย่างมาก

ประเด็นสุดท้าย การที่มีเงินและมีพิธีกรรมแบบของตนเองก่อให้เกิดความกังวลของทหารที่จงรักภักดี ซึ่งพวกเขาต้องการที่ควบคุมความร่ำรวยของสถาบันแห่งชาติ, ศาสนา, ทางโลก เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเอง กล่าวให้ง่ายก็คือ นี่คือการจับความร่ำรวยของศาสนามาเพื่อผลประโยชน์ของทหารและการจัดการนั่นเอง

แปลและเรียบเรียงจาก

Jim Taylor. The perplexing case of Wat Dhammakaya. http://www.newmandala.org/perplexing-case-wat-dhammakaya/

เขียน 26 Aug 2017 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)