อนุทิน 154533 - ต้นโมกข์

เอกสารทางแพทย์ครับ ที่คุ้นเคยก็มี

1. Medical certificate = ใบรับรองแพทย์

2. prescription = ใบสั่งยา

3. Medical labels = ฉลากยา

4. Patient card = บัตรประจำตัวผู้ป่วย

5. Health Insurance card = บัตรประกันสุขภาพ

6. Insurance card = บัตรประกันชีวิต

ฯลฯ


จาก Istyle.guru


เขียน 25 Aug 2017 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)