อนุทิน #15453

  • เป็นอีกเช้าที่วุ่นวาย
  • ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนอ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดี
เขียน:

ความเห็น (0)