อนุทิน 154489 - หนึ่งฤทัย เจริญสุข

คนไทยยุด 4.0<p>โมเดลการพัฒนาคนไทย ไปสู่ “คนไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21”  ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี “จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพราะ “คนไทยในโลก 4.0” จะเป็น มนุษย์พันธุ์ใหม่ ที่แตกต่างไปจากคนไทยในยุคปัจจุบัน ผมก็ไม่รู้ว่า “ระบบการศึกษาที่ล้มเหลว” ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รัฐบาลจะสามารถไปถึงฝั่งฝันใน 5 ปีข้างหน้าตามแผนได้หรือไ</p><p></p><p></p><p></p>

เขียน 25 Aug 2017 @ 13:45 () แก้ไข 25 Aug 2017 @ 14:33, ()

คำสำคัญ (Tags) #คนไทย4.0#Thailand4.0#เด็กไทย4.0#สังคมไทยยุค4.0ความเห็น (0)