อนุทิน 154430 - เนติพงศ์ พินิจนาม

"ความน่าเชื่อถือของเรื่องบางเรื่อง  ไม่ควรเอามาสนับสนุนแนวคิดที่ผิด"

เขียน 21 Aug 2017 @ 16:12 ()


ความเห็น (0)