อนุทิน 154428 - ศุภานัน นเรวรรณ์


"การเป็นคนที่เต็มคุณค่า  ใช่ว่าจะง่ายดาย"

คำว่า #ไม่  คนส่วนใหญ่มักใช้แทนอาการของการปฏิเสธมากกว่าการยอมรับ แต่ในความเป็นจริง ทุกก้าวของการดำเนินชีวิต เรากลับใช้ คำว่า#ไม่ มากที่สุด   เหรียญมีสองด้าน  คำว่า #ไม่ ก็ให้ผลสองด้านเช่นกัน   

วันนี้เลยลองใช้คำว่า #ไม่ ที่ตัวเองพยายามใช้ให้ได้อย่างน้อยวันละสองสามอย่างมาเขียนดู...

ไม่ทำใครก่อน

ไม่ซ่อนวาจา

ไม่ด่าคนดี

ไม่ทำทีว่าเก่ง

ไม่เร่งด่วนสร้าง

ไม่กร่างวางตัว

ไม่มัวเมาคำยินยอ

ไม่ท้อก่อนลงมือ

ไม่ถือยศศักดิ์

ไม่รักฝักฝ่าย

ไม่คลายหน้าที่

ไม่หนีความผิด

ไม่คิดแต่ได้

ไม่ให้ร้ายเกินจริง

ไม่ทิ้งคุณธรรม

#การเป็นคนเต็มคุณค่าใช่ว่าจะง่ายดาย

#21 ส.ค. 60

ความเห็น (0)