อนุทิน 154405 - เนติพงศ์ พินิจนาม

บันทึกอนุทิน

รายวิชาเสรี พืชเครื่องเทศและสมุนไพร

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อารยา

ผู้บันทึก นายเนติพงศ์  พินิจนาม รหัส 570113140041 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


สำหรับคาบนี้เป็นการเจออาจารย์ครั้งแรกเนื่องด้วยครั้งที่แล้วอาจารย์ติดธุระ

อาจารย์ทักทายนักศึกษาและได้เขียนชื่อพืชเครื่องเทศ 30 กว่าชนิด จากนั้นมอบหมายงานให้ทำสื่อเกี่ยวกับพืชที่เราได้ เลือกโดยการสุ่มจับสลาก ตัวผมได้กลุมที่ 5 มะกรูด กำหนดการนำเสนอ 6 ตุลาคม 2560 

บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้พบเจอเพื่อนๆน้องๆต่างสาขา 


เขียน 19 Aug 2017 @ 00:13 ()

คำสำคัญ (Tags) #พืชเครื่องเทศและสมุนไพรความเห็น (0)