อนุทิน 15440 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

@15436

  • นิยาม ทำให้เกิดขอบเขตปิดกั้นอะไรบางอย่างหรือเปล่าค่ะอาจารย์
  • การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ต้องใช้กระบวนทัศน์ใหม่    ใช้วิธีคิดแบบ KM    คือความรู้อยู่ในผู้ปฏิบัติ    ความรู้เรื่องสุขภาพของปัจเจกอยู่ในการปฏิบัติของปัจเจกบุคคล    จะต้องมีวิธีการ externalize ออกมาทำให้เป็นระบบความรู้ปฏิบัติ    เสริมกันกับความรู้ทฤษฎี 
  • ในแง่ทำให้สุขภาพใจอยู่ดี มีสุข อาจารย์คิดว่า G2K จะเป็นพื้นที่เอื้อให้เรียนรู้ในแง่มุมใด....เรียนรู้จากชีวิตจริงของคน...หรือศึกษาธรรมะผ่านเว็บ...หรือ.......??????
  • ในฐานะที่เป็นหมอ  พี่ว่าเรื่องนี้ยากนะค่ะ ที่จะให้นิยามเพื่อให้มี KM ใน G2K แห่งนี้

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)