อนุทิน 154366 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๕๒๑ |

"ศาสตร์แห่งพระราชา"

วันนี้มอเริ่มสอบกลางภาควันแรก
แต่ผมไม่ได้อยู่มอ

คณะส่งไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.๓
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา "ศาสตร์แห่งพระราชา"
ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

มหาวิทยาลัยต้องการจัดทำรายวิชา "ศาสตร์แห่งพระราชา"
เป็นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ใครเข้าอบรม คงจะต้องสอนวิชานี้กระมัง

ยิ่งฟังการบรรยาย ยิ่งทราบว่า ไม่มีอะไรที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ไม่อัจฉริยภาพ ท่านคือ ที่สุดของที่สุด

เขียน 15 Aug 2017 @ 18:49 ()

คำสำคัญ (Tags) #ศาสตร์แห่งพระราชาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากอยากไปเรียนด้วยคนวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป ทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าเรียน แต่ไม่เจาะลึก หลายสาขาวิชาสามารถนำไปแทรกได้หมด ไ่ม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาสังคม แทรกในรายวิชามี่มีอยู่แล้ว หรือเป็นรายวิชาเฉพาะที่ลงลึก คิดแล้วตื่นเต้นที่ รภ ริเริ่มเรื่องนี้ เชียร์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องที่สุดครับ ท่านอาจารย์ GD … เป็นสหวิชา สหศาสตร์กันเลยทีเดียวครับ ;)…