อนุทิน 154365 - ต้นโมกข์

กรณีวัดธรรมกาที่น่าฉงน ตอนที่ 1

ทั้งตำรวจและทหารในประเทศไทยกำลังจัดการกับวัดธรรมกาย เพื่อต้องการพระแค่รูปเดียว แต่การล้อมจับจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก

สิ่งนี้อาจไม่ใช่พุทธที่ฉันคิด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนำมาซึ่งความฉงนและต้องสนใจอย่างยิ่งจริงๆ

คณะทหารกำลังเอาสินทรัพย์จากวัด โดยการเสแสร้งว่าเป็นการปฏิรูป (reform) แต่ก็ไม่มีกระบวนการทางกฎหมายหรือระเบียบใดๆเลย การกระทำของคณะทหาร (ไม่เกี่ยวกับอุดมการณ์) คือการฉกฉวยการเงินของวัด (temple finances)ต่อวัด (มหานิกาย) รวยๆ

ในกระบวนการ ก็คือมีพยายามที่จะทำให้สมาคมชาวพุทธในไทยล่มสลายลง (the Buddhist Association of Thailand) และพยายามที่จะรวมกับกรมการศาสนา (Religious Affairs Department) ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียว การรวมกันเป็นหนึ่งก็เพื่อหาทางควบคุมการเงินของวัดรวมทั้งทรัพย์สินด้วย ระบอบการปกครองนี้ยังตั้งใจที่จะยกเลิกพรบ.สงฆ์ผี 1962 และแก้ไขในปี 1992 เพื่อจะกำจัดมหาเถรสมาคมและนำเอาพรบ.สงฆ์ปี 1941 กลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของพระและของนิกาย (monasteries) กันไม่ให้พระสึกจากเหตุการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ และปฏิรูปการศึกษาของสงฆ์อีกด้วย (monastic education)

แปลและเรียบเรียงจาก

Jim Taylor. The perplexing case of Wat Dhammakaya.

 ……………………………..

เขียน 15 Aug 2017 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)