อนุทิน 154356 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๕๑๙ |

"..."


เขียน 14 Aug 2017 @ 23:14 ()

คำสำคัญ (Tags) #ท่านพุทธทาสภิกขุความเห็น (2)

ไม่ครบองค์ 3 …ถึงว่าเราไม่มีสมาธิ..ขอรับ อิๆ

เขียนเมื่อ 

555