อนุทิน 154343 - ต้นโมกข์

การเคร่งครัดพุทธแบบสุดโต่งในไทยเหมาะสมเป็นอย่างดีกับแผนการของทหาร ตอนที่ 4

การสมรู้ร่วมคิดกัน (collusion) ระหว่างพระและทรราชดูเหมือนเป็นสิ่งที่ปกติในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และมีเหตุผลที่ดีด้วย

องค์กรชาวพุทธ (Buddhist establishment) เป็นเครื่องมือที่วิเศษประการหนึ่งในการทำให้คนที่ไม่มีชื่อเสียงกลับมามีชื่อขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการที่มากกว่า 90 % เป็นประชากรที่นับถือพุทธ และศาสนาก็เป็นโซ่ข้อกลาง (common thread) ระหว่างรัฐ (ทหาร) และประชาชน

เพื่อการช่วยให้พระสงฆ์ได้รับประโยชน์ ดังนั้น Prayuth จึงรักษาจุดสุดยอดทางการเมืองของเขาไว้ได้ ในประเทศที่มีการลักษณะการปกครองแบบจากหัวลงมาข้างล่าง (top-down) การตั้งคำถามต่อสถาบันทั้ง 3 เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงเพิ่มศัตรูเข้ามาในเวทีการละคร และตัวเขาเองก็มีการสร้างภาพว่าเป็นคนที่จงรักภักดี ในกรณีนี้ศัตรูที่สร้างขึ้นมาก็เป็นกลุ่มกบฏมาเลย์มุสลิมใน 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์ต่อต้านมุสลิม หลังจากที่มีคนตายจากการต่อสู้มากกว่า 6,500 คน ตั้งแต่ปี 2004

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Alistair Denness. Buddhist extremism in Thailand fits neatly into junta’s plans …………………..

เขียน 13 Aug 2017 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)