อนุทิน 154336 - อาจารย์ต้น

บ้านเราไม่ได้บอก "รัก" ด้วยการพูด
บ้านของเราเป็นวัฒนธรรมระนาดทุ้ม มิใช่ระนาดเอก
บ้านเราบอก "รัก" ด้วยการกระทำ 
แต่ตอนนี้อยาก "บอก" ว่า รัก หมะ ไม่ ป้านวย น้าๆ ญาติพี่น้อง และไม่ใช่ญาติ ที่สุดในโลกครับ

เขียน 13 Aug 2017 @ 12:58 ()


ความเห็น (0)