อนุทิน 154330 - ภูวเดช คำสีบัว

31 ก.ค.60 เปิดเทอมมาอาจาย์ก็สั่งให้ผมไปดูรุ่นพี่ทำโครงการเตรียมฝึกงาน ผมก็ได้ลงไปดูหน่วยงานวิชาชีพที่4โครงการ การทำแหมเห็ด รุ่นพี่ให้ชิมกัน กลุ่มต่อไปหน่วยวิชาชีพที่5 ทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอม รุ่นพี่ก็อธิบายให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอน จนผมได้รุ้ว่าชุมชนมีรายได้พิเศษ

เขียน 13 Aug 2017 @ 00:09 ()


ความเห็น (0)