อนุทิน 15428 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณ @15409

Q: พระพุทธเจ้าสั่งสอนเรื่องอะไรในวันอาสาฬหบูชา?
A: พระพุทธเจ้าทรงแสดงแสดงปฐมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) ว่าด้วยเรื่อง
    -ทางสุดโต่ง 2 สาย  (กามสุขขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค
    -ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)
    -เดินทางสายกลาง ถูกต้องดีแล้วก็จะเห็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (จตุราริยสัจ)  อาศัย 8 มรรควิธี (อัฏฐังคิกมรรค) เพื่อการถึงจุดหมายปลายทาง

ให้ฆ่าอาจารย์ ทั้ง 4 เสีย @ 194427 ;

กามสุขขัลลิกานุโยค  คือการทำตนให้หมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามสุข  เพลิดเพลินหลงใหลอยู่ในกามสุข  เกี่ยวกับรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เห็นเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขใดๆ  หมกมุ่นพัวพันอยู่จนไม่มีเวลาทำอย่างอื่น   ท่านผู้อ่านล่ะ กำลัง เดินทางสายนี้อยู่หรือเปล่า???

เขียน 16 Jul 2008 @ 00:53 () แก้ไข 17 Jul 2008 @ 18:58, ()


ความเห็น (0)