อนุทิน 15427 - มะปรางเปรี้ยว

แวะไปอ่านบันทึกน้องๆ ที่ Learners.in.th มีน้องๆ ที่เรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. เขียนบันทึกเกี่ยวกับวันสถาปณาคณะ เพราะวันพุธที่ 16 ก.ค. เป็นวันสถาปณาคณะ

และก็มีเรื่องเล่าว่าเป็นวันดีเดย์ของน้องๆ ปี 1 <--สมัยที่เีรียนอยู่ก็ได้ยินเรื่องเล่ามาเหมือนกัน

เขียน 16 Jul 2008 @ 00:25 ()


ความเห็น (0)