อนุทิน 154268 - ต้นโมกข์

คนที่ประสบผลสำเร็จโดยความสามารถของตนเอง: มายาคติที่แฝงไว้ด้วยความไม่เทียม ตอนที่ 5

ที่ว่าใครๆก็ทำไม่ได้ น่าจะได้แก่ หญิงที่ดำเนินธุรกิจเพื่อเลี้ยงดูลูกๆ, คนที่อัดวิดีโอส่วนตัวที่เป็นผิวสี, และเด็กชายที่ขายที่ดินที่กลายเป็นซีอีโอ ถูกจับจ้องเหมือนกับนิทานเรื่องความก้าวหน้า แต่การไต่บันไดเริ่มที่จะเป็นปัจเจกหรือตัวใครตัวมันมากขึ้น และคนยิ่งรวยยิ่งรวยขึ้น ส่วนคนที่กำลังไต่บันไดก็ต้องใช้เวลานานขึ้น คนที่ทำมันไม่ได้จะถูกละทิ้ง หรือจัดประเภทให้เป็นคนที่พลาดหวัง ภายใต้รัฐบาลอนุรักษนิยมและรัฐบาลผสม การสรรเสริญระบบคัดคนที่ความสามารถก็เป็นโทษได้อีกด้วย ในรัฐบาลของ David Cameron เธอเป็นผู้ขยันดิ้นรนต่อสู้ในชีวิต หรือไม่ก็เป็นคนที่ไม่สู้แค่นั้น การกระทำในการก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นภาระทางศีลธรรม (moral obligation) ก็คือคนไหนที่ไม่มีเส้นสายหรือผู้อุปถัมภ์ก็ต้องทำงานหนักต่อไปจึงจะอยู่ในหมู่ได้

ข้อเท็จจริงที่ว่า ระบบคัดคนตามความสามารถนั้นเป็นมายาคติ (myth) ระบบสังคมที่ให้ค่าผ่านความร่ำรวย และเพิ่มความไม่เท่าเทียมนั้น จะไม่ช่วยในเรื่องการเคลื่อนที่ทางสังคม (social mobility) นอกจากนี้ประชาชนยังสืบทอดเส้นสายไปสู่ลูกๆของพวกเขาด้วย พวกอนุรักษนิยมทำให้สถานการณ์นี้แย่ลงไปอีก ด้วยการยกเลิกภาษีมรดก  และการรื้อฟื้นโรงเรียนไวยากรณ์ขึ้นมาใหม่ก็คือการใช้มาตรฐานทางการศึกษาที่คับแคบในกายแยกแยะเด็กๆนักเรียน นอกจากนี้ยังให้เส้นสายกับพวกที่มีเส้นสายอีกแล้วด้วย ดังที่นักภูมิศาสตร์ที่ชื่อ Danny Dorling กล่าวไว้ว่า นี่เป็น “ระบบของนโยบายการแบ่งแยกกันทางศึกษา (educational apartheid)”

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Jo Littler. Meritocracy: the great delusion that ingrains inequality. ………………….

เขียน 06 Aug 2017 @ 12:39 ()


ความเห็น (0)