อนุทิน 154266 - ต้นโมกข์

คำศัพท์พวกนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับการแบ่ง การปันส่วน หรือการหารครับ เช่น

1. allot = แบ่ง แจกจ่าย ปันส่วน

2. divide = แบ่ง หาร ทำให้น้อยลง

3. split = แยกจากกัน ผ่าออกจากกัน แยก

4. distribute = แจกจ่าย แต่ distribution = การแจกจ่าย หรือการกระจาย (รายได้) ครับ

จาก Surpass English


เขียน 06 Aug 2017 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)