อนุทิน 154255 - ณัฐวุฒิ มั่นหมาย

วันที่4 สิงหาคม 2560
ได้มีคณะครูและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มาดูงานและเรียนรู้ภูมปัญญาไทยที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก มีการสาธิตการปลอกมะพร้าว การขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวแบบสมัยโบราณและยังมีการสาธิตการใช้เครื่องโม่หินอีกด้วยความเห็น (0)