อนุทิน 154243 - ครูใจดี

การให้อภัยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักต้องตั้งใจทำ และต้องรู้ประโยชน์ของการให้อภัยรู้จักโทษ ของการไม่ให้อภัยให้ดีด้วย  ทุกวันนี้ฉันสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง โดยให้มีความพร้อมจะให้อภัยคนได้ง่ายขึ้น และโกรธคนได้น้อยลง  เพราะรู้แล้วว่าถ้าโกรธแค้นแล้วไม่ดีทั้งต่อตนเอง และคนรอบข้าง  

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ยาก แต่มีผลดีมาก เราจะสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยเราจะต้องรู้จักถ่อมตน อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคืนว่า ขอให้ฉันได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น   ให้ฉันสามารถรักคนอื่นได้มากขึ้น สามารถให้คนอื่นได้มากขึ้น สามารถให้อภัยคนอื่นได้มากขึ้น และขอให้ตัวฉัน ได้รับความรักจากคนอื่นมากขึ้น ได้รับการให้จากคนอื่นมากขึ้น ได้รับการให้อภัยจากคนอื่นมากขึ้น  เพียงแค่นี้ฉันก็จะมีความสุขแล้ว

  #รักทุกคนค่ะ#

เขียน 04 Aug 2017 @ 14:22 ()

คำสำคัญ (Tags) #การให้อภัย#เพียงแค่ใจเรารักกันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถูกแล้วครู เพราะความโกรธกับความเมตตา(การให้อภัย)นั้น เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน