อนุทิน 154214 - p wisuth

p wisuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หัวใจความสำเร็จของครูที่เด็กๆยอมทำตามแต่โดยดีคือ

               ๑. ให้ความรักก่อนให้ความรู้

               ๒. มีความยุติธรรม      

               ๓. ส่งเสริมเด็กตามความสามารถ

               ๔. ไม่ใช้อารมณ์
 

เขียน 03 Aug 2017 @ 18:48 () แก้ไข 03 Aug 2017 @ 19:57, ()

คำสำคัญ (Tags) #ครู#ความสำเร็จของครูความเห็น (0)