อนุทิน 154209 - ณัฐวุฒิ

วันที่3สิหาคม2560
ได้มีนักเรียนมาทำกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ในเวลา9.00มีกิจกรรมการเขียนใบตองและอีกมากมายตามฐานต่างๆความเห็น (0)