อนุทิน 154206 - ณัฐวุฒิ มั่นหมาย

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีนักเรียนจากโรงเรียนจากจังหวัดราชบุรีมาศึกษาดูงานและทำกิจกรรมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกและผมได้ทำงานเป็นวิทยากรในการทำเทียนอบขนมความเห็น (0)