อนุทิน 154204 - ธานี บุตรเบ้า

หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้มีน้อง ๆ นักเรียนจากจังหวัดราชบุรี ได้มาฝึกษาดูงานและกิจกรรมต่าง ๆ การเรียนรู้สายพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ และการฝึกสมาธิการใช้แป้งพวงทำเป็นรูปหัวใจความเห็น (0)