อนุทิน 154195 - จักรกฤษณ์ สายแจ้ง

วันที่ 19 - 21 ก.ค.60 ได้เข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)