อนุทิน 154194 - จักรกฤษณ์ สายแจ้ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้เข้ารายตัวกับหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)