อนุทิน 154191 - บุษรัตน์ พุมมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เริ่มออกเดินทางจากบ้านเวลา 07.00 - 07.30 น.โดยประมาณเพื่อที่ไปถึงที่ฝึกเวลา 08.00 - 08.30 น. พอถึงที่ฝึกงานก็เริ่มจาการเข้าไปรายงานตัวแนะนำตัวเองกับหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกและก็พูดคุยรายเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกประสบการณ์เพื่อรับคำสั่งจากหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายความเห็น (0)